Wijzigen van een afspraak

Wanneer u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak, verzoeken wij u vriendelijk dit zo spoedig mogelijk door te geven zodat wij iemand van onze wachtlijst kunnen contacteren om het afspraakmoment te kunnen benutten.

U kan uw afspraak tot 48 uur op voorhand kosteloos annuleren.


Gelieve steeds telefonisch te annuleren. Indien u niemand aan de lijn krijgt, gelieve een boodschap achter te laten op het antwoordapparaat, waarbij duidelijk aangegeven wordt:

  • Uw naam en voornaam
  • Datum en uur van de afspraak


Indien u laattijdig annuleert, zijn wij helaas genoodzaakt een administratieve kost aan te rekenen.

  • Bij annulatie van 48 uur tot 24 uur voor de gemaakte afspraak wordt 50% van de sessie aangerekend.
  • Bij een annulatie binnen 24 uur of bij het niet komen opdagen, zijn wij helaas genoodzaakt 100% van de sessie aan te rekenen.


Indien er sprake is van overmacht (u kon 24u vooraf niet weten dat u niet in de mogelijkheid zou zijn om aanwezig te zijn op uw afspraak), wordt deze administratieve kost kwijtgescholden. 

Er kunnen geen attesten opgesteld worden voor gemiste afspraken en aldus geen terugbetaling bekomen worden voor deze afspraken, daar ze niet hebben plaatsgevonden.